மாணவர்களின் மனதில் ஒழுக்க விழுமியங்களை பதியப்படுத்தும் நோக்கில்- நற்சிந்தனை அடங்கிய பலகைகள் அன்பளிப்பு


மாணவர்களின் மனதில் ஒழுக்க விழுமியங்களை பதியப்படுத்தும் நோக்கில்- நற்சிந்தனை அடங்கிய பலகைகள் அன்பளிப்பு-படங்கள்.
 
-பழுலுல்லாஹ் பர்ஹான்-
காத்தான்குடி பிரதேச செயலாளர் பிரிவுக்குட்பட்ட காத்தான்குடி-05 அல்-ஹிறா மகா வித்தியாலத்தில் மாணவர்களின் மனதில் ஒழுக்க விழுமியங்களை பதியப்படுத்தும் நோக்கில் அல்-ஹிறா மகா வித்தியாலத்தின் 1992 கல்விப் பொதுத் தராதர சாதாரண தர பழைய மாணவர்களினால் நற்சிந்தனை அடங்கிய பலகைகள் அன்பளிப்பு செய்யப்பட்டுள்ளது.

அன்பளிப்பு செய்யப்பட்ட மேற்படி நற்சிந்தனை அடங்கிய பலகைகளை கையளிக்கும் நிகழ்வு 22-02-2015 நேற்று சனிக்கிழமை அல்-ஹிறா மகா வித்தியாலத்தில் இடம்பெற்றது.
இதன் போது நற்சிந்தனை அடங்கிய பலகைகள் 1992 கல்விப் பொதுத் தராதர சாதாரண தர பழைய மாணவர்களின் குழுவின் சார்பாக பிஸ்மி குழுமத்தின் தவிசாளர் அஷ்ஷெய்க் பிர்தௌஸ் நளீமி,சமுர்த்தி உத்தியோகத்தர் அன்வர் ஆகியோரினால் அல்-ஹிறா மகா வித்தியாலத்தின் அதிபர் ஏ.ஜி.எம்.ஹகீமிடம் உத்தியோகபூர்வமாக கையளிக்கப்பட்டது.

This slideshow requires JavaScript.

Advertisements