உதவும் கரங்கள்-நரம்பு சம்பந்தமான நோயினால் அவதியுறும் இந்நபருக்கு உதவுவோம்


33/13,பேராதனை வீதி கண்டியில் வசிக்கும் சமிக் (800563011V)என்ற 35 வயதுடைய நான் கடந்த இரு வருடங்களாக தலையில் நரம்பு சம்பந்தமான நோயினால் அவதிப்படுகின்றேன்
11720741_1014974441869436_963514318_n (1) 11713580_1014974431869437_238320177_n (1) 11694421_1014974448536102_25035735_n 11717215_1014974438536103_1283686187_n 11739715_1014974445202769_553058986_n

Advertisements